Supporters en tijdelijk inactieve leden

Leden die (tijdelijk) niet meer kunnen tennissen, maar wel verbonden willen blijven aan TV Carolus, hebben de mogelijkheid om supporter of tijdelijk inactief lid te worden.

 

Supporter

•           iemand wil lid blijven, maar kan of mag niet meer sporten;

•           langdurig of blijvend karakter.

 

Elk lid kan het verzoek doen haar/hem als supporter te noteren. Ingangsdatum: per het volgende kalenderjaar.
Overgang naar normaal lidmaatschap kan door aanmelding bij de ledenadministratie.


Contributie: het geldende contributietarief voor een supporter.

 

Rechten:

•           een supporter heeft recht op toegang tot de algemene ledenvergadering, maar heeft geen stemrecht;

•           een supporter heeft geen toegang tot de tennisbanen;

•           een supporter heeft geen KNLTB-pas van TV Carolus;

•           een supporter heeft geen recht op deelname aan trainingen en wedstrijden;

•           een supporter kan weer opnieuw instromen in een nieuw verenigingsjaar en hoeft dan niet op de wachtlijst te staan;

•           een supporter krijgt alle uitgaven van de nieuwsbrief.

 

Tijdelijk inactief lid

•           men kan door een medische oorzaak voor een langere periode niet tennissen;

•           de tijdsduur moet ten minste 6 maanden zijn;

•           de intentie is om daarna weer te starten; het heeft dus een tijdelijk karakter.

 

Het verzoek om tijdelijk inactief lid te zijn kan door ieder lid schriftelijk met opgave van de reden en de geschatte tijdsduur worden ingediend bij de ledenadministratie. Hierbij wordt meteen de ledenpas ingeleverd. Voor de verenigingsadministratie is het lid ‘tijdelijk inactief’, maar voor de registratie bij de KNLTB verandert er niets.

Contributie: contributietarief als voor een “normaal” lid. Na afloop van de “inactieve” periode zal een gedeelte van de contributie worden terug gegeven. Per 6 maanden een bedrag van € 50,-.

 

Rechten:

•           een inactief lid heeft recht op toegang tot de algemene ledenvergadering met behoud van stemrecht;

•           een inactief lid heeft geen toegang tot de tennisbanen;

•           een inactief lid heeft geen recht op deelname aan trainingen en wedstrijden gedurende de overeengekomen periode;

•           een inactief lid krijgt alle uitgaven van de nieuwsbrief;