Vrijwilligers gezocht

Help je mee?

In de afgelopen periode heeft een aantal nieuwe vrijwilligers zich gemeld. Dat is superfijn! We merken een positieve drive bij leden die iets meer voor onze bloeiende vereniging willen betekenen. We houden de taken bewust klein omdat we weten dat iedereen het al druk genoeg heeft. Iets doen voor de vereniging waar je lid van bent is hartstikke nodig en ook nog leuk en leerzaam. Bovendien leer je zo nog meer mensen kennen.

Waar zijn we nog naar op zoek?

Voorzitter TV Carolus

Wil jij graag de komende jaren de lijnen uitzetten voor de grootste tennisvereniging van Helmond? Je geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de
vereniging in- en extern. Je vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.
Wat zijn de taken?

 • Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid
 • Coördineert bestuurswerkzaamheden
 • Zit jaarlijks de Algemene Ledenvergadering voor
 • Zit incidentele Bijzondere Ledenvergaderingen voor
 • Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda
 • Delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaard takenpakket) naar bestuursleden en ziet toe op uitvoering
 • Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken
 • Functioneert als vraagbaak binnen de vereniging en heeft een luisterend oor
 • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid
 • Houdt voeling met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen
 • Onderhoudt contacten met andere (tennis)verenigingen en ander mogelijke samenwerkingspartners
 • Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen

Kerncompetenties: Teamleiderkwaliteiten, delegeren, stimuleren, coördineren, analytisch ingesteld, communicatief vaardig, scheidt hoofd- van bijzaken, houdt het overzicht en resultaatgericht

Geschatte tijdbesteding 4 uur per week (inclusief 2 uur bestuursvergadering per maand).

Bestuurslid financiën

TV Carolus is een financieel gezonde vereniging. We hebben een sluitende begroting en voldoende reserves. Als bestuurslid financiën ben je verantwoordelijk voor het financieel beleid. Je vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur. Je bepaalt mede een visie voor de toekomst en het verenigingsbeleid met als focus de financiën.

Wat zijn jouw taken?

 • Verantwoordelijk voor het financieel beleid en beheer van de vereniging
 • Bepaalt binnen het bestuur een visie op de toekomst van de vereniging en ziet mede toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid
 • Is verantwoordelijk voor de financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies
 • Beheert de bankrekeningen, verricht betalingen en maakt facturen
 • Int contributie en inschrijfgelden
 • Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze
 • Stelt de maandelijkse exploitatie rekening en balans op
 • Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording
 • Beoordeelt de financiële positie en maakt een financieel jaarverslag
 • Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor financiële middelen
 • Faciliteert de kascontrole commissie inzake het jaarlijks exploitatie overzicht

Kerncompetenties: Beschikt over financieel inzicht, kennis van en ervaring met financieel beheer, accuraat

Geschatte tijdbesteding 3-5 uur per week (inclusief 2 uur bestuursvergadering per maand).

Bestuurslid jeugdzaken

We zijn ontzettend trots op de jeugd van TV Carolus. In ons ledenbestand is ongeveer 30% jeugd en dat is veel. De jeugd is de toekomst en vraagt natuurlijk speciale aandacht. Draag jij onze jeugd een warm hart toe en geniet je van het coördineren van activiteiten? Dan gaan we graag in gesprek met jou.

Wat zijn jouw taken?

 • coördineert en evalueert het algeheel jeugdbeleid
 • bewaakt het budget voor de jeugd
 • stelt een jaarplan op en draagt zorg voor de uitvoering van de jeugdactiviteiten
 • onderhoudt contact met ouders en stimuleert hun betrokkenheid

Kerncompetenties: Communicatief vaardig, beleidsmatig en planmatig denken en werken, werken in teamverband, affiniteit met de doelgroep, enthousiast, creatief en coördineren

Geschatte tijdbesteding 2 uur per week (inclusief 2 uur bestuursvergadering per maand).

Bestuurslid activiteiten

Houd jij van feestje en vind je het leuk om (tennis)activiteiten te coördineren en mee te denken? Zet dit talent dan in voor TV Carolus! Voor (vrijwel) alle bestaande activiteiten zijn enthousiaste leden die deze eenmaal per jaar of meerdere keren organiseren. Jij bent hun aanspreekpunt voor (nieuwe) ideeën, budget en communicatie.
Wil je meer informatie stuur dan een mailtje naar info@tvcarolus.nl.
Geschatte tijdsbesteding 4-6 uur per maand (inclusief 2 uur bestuursvergadering).

Welkomstcommissie

Weet je nog dat je zelf instroomde als nieuw lid? Toch even de drempel over om de eerste keer te gaan tennissen, hoe gaat dat met afhangen en allerlei vragen waar je graag een antwoord op vindt. Wil jij helpen om één keer in de twee maanden een uurtje op dinsdag voor de instuif nieuwe leden wegwijs te maken en er voor te zorgen dat zij zich snel thuis voelen en de gezelligheid van TV Carolus leren kennen.
Geschatte tijdsbesteding: 1x per 2 maanden een uur

Klusjesteam

Af en toe zijn er wat kleine klusjes te doen, een paar uurtjes tijd die je vaak zelf kunt inplannen. Bijvoorbeeld een keer naar de milieustraat rijden met materialen die over zijn of in de herfst met afgevallen bladeren.
We zoeken ook iemand die de doppen van de poten van de terrasstoelen wil vervangen omdat deze versleten zijn en lelijke vlekken maken op het terras.

Verder zijn we blij met iemand die uit kan zoeken waar we watertonnen en parasols voor langs de banen kunnen aanschaffen en laten bedrukken met een logo van een sponsor. Een sponsor hoef je uiteraard niet te zoeken daar hebben we een actieve sponsorcommissie voor.

Wil je meer informatie of je aanmelden, wil je iets anders doen voor TV Carolus, stuur dan een mail naar algemenezaken@tvcarolus.nl of spreek één van de bestuursleden aan.