Contributie

De contributie per 1 januari 2017 voor leden van TV Carolus is:

Soort lidmaatschap: contributie: opmerkingen:
     
Senior lid € 120,00

vanaf het jaar waarin je 18 wordt.

     
Junior lid € 60,00 tot het jaar waarin je 18 wordt.
(inclusief deelname Rood en Oranje World Tour)
2e juniorlid € 50,00  
3e juniorlid € 45,00  
     
Studenten/scholieren* € 75,00  
     
Supporter € 18,00 meer informatie
     
Tijdelijk inactieve leden** € 120,00 meer informatie
     
Inschrijfgeld € 11,50 eenmalig voor nieuwe leden

 
*Studenten/scholieren: seniorleden die door middel van een studentenkaart, schoolpasje of bewijs van inschrijving kunnen aantonen dat ze het lopende jaar als student of scholier zijn ingeschreven bij een door de overheid erkende opleiding. Dit kan tot een maximumleeftijd van 25 jaar. Het studenten/scholieren-lidmaatschap moet elk jaar vóór 1 januari aangevraagd worden bij de ledenadministratie, omdat we geen zicht hebben op een afgeronde of afgebroken studie. 
Het studentenlidmaatschap kan alleen voor het lopende schooljaar worden aangevraagd en wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.
**Tijdelijk inactieve leden: contributietarief als voor een “normaal” lid. Na afloop van de “inactieve” periode zal een gedeelte van de contributie worden terug gegeven. Per 6 maanden een bedrag van € 50,-.

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen. Meer informatie

**************************************************************************************************************************************************

Contributie wordt in het eerste kwartaal van het jaar via incasso geïnd, een lid wordt geacht te zorgen voor voldoende saldo op de rekening.

Indien het lidmaatschap ingaat na 1 juli is er een tegemoetkoming in de contributie van 50% op het jaarbedrag. Geef zelf duidelijk aan wanneer je wilt wachten om lid te worden tot na 1 juli, houdt daarbij rekening dat hoe later we in het jaar zijn, de kans op een wachtlijst toeneemt.

Bovenstaande geldt niet voor het studentenlidmaatschap. Dit wordt per kalenderjaar in het 1e kwartaal bekeken.

Voor betaling per acceptgiro / bankgiro geldt een toeslag van € 1,50.

Nieuwe leden kunnen uitsluitend per incasso betalen.