Bijzondere leden

Ereleden
Jan Kersten
Hans van den Berg
Barry van den Reek

Carolus Toppers
2019 Marc Vrijssen
2018 Frans Vogels
2017 Danique van Doeselaar 
2016 Veerle de Martelaere
2015 Anita van den Heuvel

Ad Perpetuam Memoriam...
Tot eeuwige herinnering...
Oprichter & Erelid: Thieu de Wit †
Erelid: Gerrit Boom †
Erelid: Jan van der Meulen †