Bijzondere leden

Ereleden
Jan Kersten
Hans van den Berg
Barry van den Reek
Anita van den Heuvel

Carolus Toppers
2020 Patty Spoek
2019 Marc Vrijsen †
2018 Frans Vogels
2017 Danique van Doeselaar 
2016 Veerle de Martelaere
2015 Anita van den Heuvel

Ad Perpetuam Memoriam...
Tot eeuwige herinnering...
Oprichter & Erelid: Thieu de Wit †
Erelid: Gerrit Boom †
Erelid: Jan van der Meulen †